نگه دارنده سیم هندزفری

محصول کم حجم
تولید کننده: نیکوان چرم
50,000 ریال
40,000 ریال

 این محصول برای کسانی که با سیم هندزفری خود مشکل دارند مناسب است. بیا پیچیدن سیم به دور آن دیکر نگران به هم ریختگی سیم هندرفری خود نباشید .